تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی

اگر قصد یادگیری و آموزش زبان ترکی استانبولی را با هدف انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی، مهاجرت، تحصیل و یا هر هدف دیگری را دارید و به دلیل مشغله های کاری و زندگی دچار کمبود وقت هستید؛ پیشنهاد ما Read More