تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی

اگر قصد یادگیری و آموزش زبان ترکی استانبولی را با هدف انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی، مهاجرت، تحصیل و یا هر هدف دیگری را دارید و به دلیل مشغله های کاری و زندگی دچار کمبود وقت هستید؛ پیشنهاد ما Read More

یادگیری زبان ترکی استانبولی

یادگیری زبان ترکی استانبولی چه اهمیتی دارد؟

کشور ایران و ترکیه مراودات تجاری زیادی با یکدیگر دارند و با توجه به افزایش واردات از کشور ترکیه و همچنین افزایش سفرهای توریستی میان ایران و ترکیه، نیاز یادگیری زبان ترکی استانبولی را افزایش می دهد. چه در ایران Read More