زبان ترکی استانبولی را بشناسیم

زبان ترکی استانبولی را بشناسیم

زبان، اولین و مهم ترین ابزار برای برقراری ارتباط بین انسان هاست؛ در این مقاله سعی داریم که به طور کامل زبان ترکی استانبولی را بشناسیم. در دنیای پیشرفته ی امروز زمان هم مانند زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار Read More