میوه و سبزیجات در ترکی استانبولی

میوه ها و سبزیجات به زبان ترکی استانبولی

برای شروع یادگیری یک زبان جدید، ابتدا باید لغات و واژگان پایه آن را یاد بگیرید.  ما در این مطلب لغات مربوط به بخشی از میوه ها و سبزیجات در زبان ترکی استانبولی را گردآوردی کرده و در اختیار شما Read More