روش های یادگیری زبان ترکی استانبولی

کشور ترکیه و زبان ترکی را بشناسیم

در این مقاله قصد داریم باهم کشور ترکیه و زبان ترکی را بشناسیم . ترکیه کشوری است که پیوسته در حال تعامل با سایر کشورهای جهان می باشد و به همین دلیل پذیرای افراد گوناگونی در زمینه آموزش و در Read More

زبان ترکی استانبولی را بشناسیم

زبان ترکی استانبولی را بشناسیم

زبان، اولین و مهم ترین ابزار برای برقراری ارتباط بین انسان هاست؛ در این مقاله سعی داریم که به طور کامل زبان ترکی استانبولی را بشناسیم. در دنیای پیشرفته ی امروز زمان هم مانند زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار Read More