ویژگی های زبان ترکی استانبولی

زمانی که روشی درست را برای یادگیری هر زبانی داشته باشید هیچ وقت یاگیری زبانی به جز زبان مادری برایتان سخت نمی شود.بسیاری از ویژگی های زبان ترکی استانبولی بسیار سازگار هستند حتی اگر احساس کنید بسیار متفاوت است و Read More

زبان ترکی استانبولی را بشناسیم

زبان ترکی استانبولی را بشناسیم

زبان، اولین و مهم ترین ابزار برای برقراری ارتباط بین انسان هاست؛ در این مقاله سعی داریم که به طور کامل زبان ترکی استانبولی را بشناسیم. در دنیای پیشرفته ی امروز زمان هم مانند زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار Read More