دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم کدامند؟

امروزه به دلیل هم مرز بودن و نزدیکی فرهنگ کشور ترکیه با ایران، بسیاری از دانشجویان، ترکیه را برای مهاجرت و ادامه تحصیل انتخاب میکنند. همانطور که میدانید، یکی از بهترین و آسانترین راه های مهاجرت و اقامت در ترکیه، Read More