دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱

میدانید که دانشگاه های ترکیه جزء معتبرترین دانشگاه های جهان شناخته می شوند؛ تحصیل در ترکیه به دلیل داشتن هزینه پایین، کیفیت عالی آموزشی، امکان ارائه بورسیه تحصیلی در ترکیه و امکانات خوب دیگر، توجه بسیاری از دانشجویان ایرانی را Read More