نکات مهم درباره دریافت بورس تحصیلی ترکیه

از شروع ثبت نام مدارک و اطلاعات خود را آماده کنید. صحت مدارک را کنترل کنید قبل از شروع ثبت نام مدارک زیر را به یکی از فرمتهای pdf, jpeg, gif, tif آماده نمایید. حجم هر فایل نباید بزرگتر از Read More