تاریخچه زبان های ترکی

تاریخچه زبان های ترکی

یکی از بخش های جالب رشته زبانشناسی پیدا کردن ریشه و تاریخچه زبان های مختلف جهان است؛ در این نوشته قصد داریم راجع به تاریخچه زبان ترکی استانبولی صحبت کرده و گویش ها و شاخه های این زبان را بررسی Read More