آزمون YDS

آزمون YDS

آزمون YDS آزمون YDS به منظور تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان خارجی برای ورود به دانشگاههای ترکیه در مقاطع ارشد و دکتری توسط سازمان سنجش ترکیه و در کشور ترکیه برگزار میگردد. این آزمون آزمون موازی تافل بوده و کسانی Read More