آزمون توس TUS

آزمون توس TUS (آزمون تخصصی پزشکی دانشگاه های ترکیه)

آزمون TUS که مخفف ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ) است، یکی از آزمون های ورودی به دانشگاه های ترکیه میباشد. این آزمون هر ساله از سوی دانشگاه‌های خصوصی و دولتی ترکیه و همچنین سازمان‌های OSYM و YÖK برگزار Read More