دوره بحث آزاد زبان ترکی استانبولی

دوره بحث آزاد زبان ترکی استانبولی

دوره بحث آزاد زبان ترکی استانبولی در موسسه بهکلام به هرف ارتقا سطح مکالمه ، سرعت مکالمه، درک مطلب و اعتماد به نفس زبان آموزان عزیزدر حال اجرا می باشد.
اساتید محترم موسسه با توجه به موضوع مکالمه متون، واژگان و اصطلاحات رایج را برای شما عزیزان ارئه می دهند لذا دایره واژگان و توانایی صحبت شما ارتقا می یابد.
در طول دوره فیلم،خبرو کتاب نیز بررسی می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.